Svenska militära Flint- och Slaglåsvapen

Denna sektion innehåller information om svenska militära flint- och slaglåsvapen. Den ska hjälpa läsaren att identifiera angivna modeller.
Sidan innehåller de flesta antagna modellerna och ett antal varianter som använts inom armén och flottan.
Den gör inte anspråk på att vara komplett, och kommer att kompletteras efter hand.

Nytt ! Vi har även lagt till en sektion med projekt- och försöksmodeller samt okända förändringar.

Modeller angivna som varianter i texten saknar identifierade modellår, och har i stället fått en logisk modellbeteckning.

Alla texter och bilder publiceras med tillstånd från Armémuseum, Marinmuseum, Miliseum, Kulturparken Småland, Postmuseum, Sjöhistoriska Museet, Probus, Stockholms Auktionsverk, Österåkers Hembygdsförening, Föreningen Smålands Husarer, TGL Teknik, Auctionet.com och privatpersoner.

Samtliga bilder med © Copyright år 2022 om inte annat anges på bilden.

Klicka på bilderna för en förstoring. Använd backpilen för att backa tillbaka till vapnet.


Område Uppdaterad
Projekt- och försöksmodeller.
Ej identifierade förändringar.
2023-10-03
Uppdateringar
Svenska militära remingtongevär och karbiner. 2024-04-11
Ny sektion, kommer fortfarande snart!
Flintlåsgevär 2023-06-13
Uppdateringar
- Uppdaterad m/1815
- Uppdaterad m/1791
Slaglåsgevär 2023-06-13
Uppdateringar
- Uppdaterad m/1851
Dragongevär 2023-06-29
karbin m/1794 för Smålands lätta kavalleriregemente uppdaterad
Karbiner 2023-10-29
karbin m/1754 för drabant uppdaterad
Flintlåspistoler 2023-09-15
pistol m/1816 uppdaterad
Slaglåspistoler 2023-06-13
Uppdateringar
- Uppdaterad m/1850
Flottans handeldvapen 2023-02-05
Uppdateringar
- Ny m/1747 flottan, utan bajonett
- m/1833 flottan
- m/1855
- m/1856
- m/1857
- Ny m/1845-48 flottan
Laddstockar 2022-06-06
Löskolvar 2022-02-20
Flintlåsgevär, identifiering via låset 2022-01-27
Dragongevär, identifiering via låset 2022-01-26
Flintlåskarbiner, identifiering via låset 2022-01-29
Flintlåspistoler, identifiering via låset 2022-01-29