Vapenhistoriska artiklar

Denna sektion innehåller diverse vapenhistoriska artiklar.
Den kommer att kompletteras efter hand med nya artiklar.


Artikel Uppdaterad
Kunglig Majestäts Drabanter 2022-03-03
Flint- och slaglåspistoler, mått och information 2022-05-15
Flankörpistol m/1850 för officer 2022-03-06
Postens pistoler 2022-03-09
Hjälmar för Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper, i dag Högvakten 2022-04-06
pistolkarbin 1, fm/1802-1807 2022-03-07
pistolkarbin 2, fm/1802-1807 2022-03-07
Försöksgevär fm/1836, Whitelocks konstruktion 2022-04-05
Försöksgevär fm/1836, Gernandts konstruktion 2022-04-05
Kavalleripistol m/1738 med varianter 2022-04-11
Kavalleripistol m/1807 med varianter 2022-05-23