Vapenhistoriska artiklar

Denna sektion innehåller diverse vapenhistoriska artiklar.
Den kommer att kompletteras efter hand med nya artiklar.


Artikel Uppdaterad
Kunglig Majestäts Drabanter 2022-03-03
Flint- och slaglåspistoler, mått och information 2022-07-17 Uppdaterad
Flankörpistol m/1850 för officer 2022-03-06
Postens pistoler 2022-06-01
Hjälmar för Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper, i dag Högvakten 2022-04-06
pistolkarbin 1, fm/1802-1807 2022-03-07
pistolkarbin 2, fm/1802-1807 2022-03-07
Försöksgevär fm/1836, Whitelocks konstruktion 2022-04-05
Försöksgevär fm/1836, Gernandts konstruktion 2022-04-05
Flint- och slaglåsens historia i korta drag. 2022-07-13 Uppdaterad
Huggare m/1748, m/1808 och m/1856 2022-07-03 Ny
Kunglig Majestäts drabanters pistol m/1717, historia 2022-07-27 Ny
Kavalleripistol m/1738 med varianter 2022-04-11
Kavalleripistol m/1807 med varianter 2022-07-06 Uppdaterad
Kavalleripistol m/1820 med varianter 2022-06-07