Blankvapen

Denna sektion kommer snart att fyllas med diverse blankvapen, framförallt kavalleriets blankvapen!

Alla texter och bilder publiceras med tillstånd från Armémuseum, Marinmuseum, Miliseum, Kulturparken Småland, Postmuseum, Probus, Stockholms Auktionsverk, Österåkers Hembygdsförening, Föreningen Smålands Husarer, TGL Teknik, Auctionet.com och privatpersoner.


Artikel Uppdaterad
Kavalleriets blankvapen 2023-08-30
Nytt !.
Kavalleriets blankvapen, varianter 2023-09-15
Nytt !.
Huggare m/1748, m/1808 och m/1856 2022-07-03
Sabel m/1831 för manskap , Artilleri 2022-09-20 Ny
Sabel m/1859 för officer 2022-10-31 Ny