Vapenhistoriska artiklar

Denna sektion innehåller diverse vapenhistoriska artiklar.
Den kommer att kompletteras efter hand med nya artiklar.

Alla texter och bilder publiceras med tillstånd från Armémuseum, Marinmuseum, Miliseum, Kulturparken Småland, Postmuseum, Probus, Stockholms Auktionsverk, Österåkers Hembygdsförening, Föreningen Smålands Husarer, TGL Teknik, Auctionet.com och privatpersoner.


Artikel Uppdaterad
Kunglig Majestäts Drabanter 2022-03-03
Flint- och slaglåspistoler, mått och information 2022-07-17 Uppdaterad
Flankörpistol m/1850 för officer 2022-03-06
Postens pistoler 2022-06-01
Hjälmar för Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper, i dag Högvakten 2022-04-06
Flint- och slaglåsens historia i korta drag. 2022-07-13
Huggare m/1748, m/1808 och m/1856 2022-07-03
Sabel m/1831 för manskap , Artilleri 2022-09-20 Ny
Sabel m/1859 för officer 2022-10-31 Ny
Kunglig Majestäts drabanters pistol m/1717, historia 2022-07-27
Kavalleripistol m/1738 med varianter 2022-04-11
Kavalleripistol m/1807 med varianter 2022-07-06
Kavalleripistol m/1820 med varianter 2022-06-07