Sverige

© Per Holmbäck
Revision: A3 2023-05-06
 1. Allmän del
  1. Livgehäng
  2. Tidiga bajonetthylsor
  3. Hylsbajonett m/1867 och m/1867-89
  4. Sabelbajonett m/1867
  5. Knivbajonett m/1896
  6. Knivbajonett m/1914
  7. Sabelbajonett m/1915
  8. Knivbajonett m/1939
  9. Knivbajonett m/1965
  10. Bäranordning för koppel
  11. Bäranordning för beriden trupp
  12. Bäranordning för högvakt
  13. Några försöksmodeller
  14. Skillnaden mellan bärläder till m/1896 och m/1914
 2. Modeller
  1. Livgehäng
  2. Bajonetthylsor
  3. Andra hylsor och bäranordningar
  4. Sabelhylsor och bärremmar

Allmän del

Denna sammanställning är inte på något sätt avsedd att vara fullständig!
Det är mera en guide till modellfästa (och icke modellfästa) livgehäng och hylsor.

För modellexemplar länkar jag ofta till DigitaltMuseum (I första hand Armémuseum) i de fall det finns en modellapp eller fastställd modell.

Svenska bäranordningar är inte speciellt bra dokumenterade.
Jag ska här försöka beskriva några av de vanligare modellerna.
Benämningen är inte helt stringent. (bajonett)hylsa, bäranordning eller bärläder används.
I äldre dokument (fram till 1920) används hylsa/bajonetthylsa. Vi använder här hylsa eller bäranordning.

Under karolinsk tid bars bajonetten tillsammans med värjan i ett livgehäng. Värjan började ersättas med en huggare i mitten av 1700-talet.
I samband med att man 1806 tog bort huggaren och livgehänget vid infanteriet fick bajonettbaljan en ny placering på patrontaskans baksida.
Den bars då i livvremmen, bajonettbaljan hängde direkt i baljkroken vid den inre sidan av patronköket.
Först på den senare halvan av 1800-talet började man använda en bajonetthylsa.

Livgehäng
Tidiga bajonetthylsor

Bajonetten bars först i livvremmen, bajonettbaljan hängde direkt i baljkroken vid den inre sidan av patronköket.
Först på den senare halvan av 1800-talet började man använda en bajonetthylsa.


Exempel på tidiga bajonetthylsor.

Hylsbajonett m/1867 och m/1867-89De äldre hylsorna (se ovan) användes initiellt till hylsbajonett m/1867 också, men detta är den "vanliga" hylsan till bajonett m/1867 och framförallt m/1867-89.
Denna hylsa har modellåret m/1872.

Notera att bajontthylsan på bilden ovan är modifierad med ett hål på framsidan.
Detta gjordes för att anpassa hylsan till bajonett m/1896 och användes bland annat av landstormen,


Bajonetthylsa m/1872 (AM.070971)


Sabelbajonett m/1867

När flottan skulle erhålla sina sabelbajonetter på 1870-talet tillverkades bajonetthylsorna av läder taget från uttjänt material. Det är inte ovanligt att man ser t.ex hål från ganla sömmar i bärlädren. Bajonethylsan är i svärtat läder. När kustartilleriet formerades tilldelades de huggare m/1903. Detta är en modifierad bajonett m/1867. Samma balja som till bajonett m/1867 användes, men bärhylsan är smalare och i brunt läder.

Från vänster till höger

 1. Bajonetthylsa för flottans bajonett m/1867.
 2. Bajonetthylsa för kustartillerihuggare m/1903

Knivbajonett m/1896


Bajonetten godkändes den 15 oktober 1897 enligt generalorder 1329. En bajonetthylsa fastställdes i samma generalorder.
Det är oklart hur denna ser ut, men sannolikt är den för livrem m/1864 eller m/1870. Livremmarna är ca 55 mm breda så bajonetthylsan har en ögla på ca 90 mm.
(Samma som på hylsan fölr bajonett m/1867 och m/1867-89.)

År 1911 fastställdes "Förändringsmodell 1911 å hylsa till bajonettbalja, afsedd att användas till gevär m/1896."
Jag tror att det är hylsan som fastställdes 1897 men som försetts med slejfar för att säkra bajonetten.Dessutom kan nämnas att hylsan till bajonett m/1867 modifierades att passa bajonett m/1896 och användes bland annat av landstormen.23 maj 1900 fastsälldes en ny bajonetthylsa i generalorder 686. Samtidigt fastställdes ammunitionsgördel m/1900.
Livremmen är smal, endast 35-40 mm, så öglan på bajonetthylsan är kort, bara drygt 40 mm.

Hylsan till vänster är stämplad 1904 på baksidan.
Hylsorna till höger är varianter på denna och man kan nog säga att dessa är m/1900, som snvändes under lång tid.
Hemvärnet använde de långa bäranordningarna till långt in på 1970-talet.


Många bäranordningar förändrades att passa till stridssele m/59. (De är märkta med ett 'B' på sleifen).Hylsa m/31 med skärp m/1910-1931 för högtid


En stor variation av bäranordningar till bajonett m/1896 tillverkades även för privat anförskaffning. Vissa kunde inköpas på t.ex. MEA (MILITÄR EKIPERINGS AKTIEBOLAGET).
Knivbajonett m/1914


Det är fortfarande okänt när bajonett m/1914 approberades.
Det finns väsentligen samma bäranordningar för bajonett m/1914 som till bajonett m/1896. Observera dock att bajonett m/1896 och m/1914 inte använder samma bäranordningar ! Skillnaden mellan bärläder till m/1896 och m/1914.

För beriden trupp bärs bajonett m/1914 i en snedställd hylsa. Se Bäranordning för beriden trupp.
För övriga bärs bajonetten i en rak hylsa liknande den för bajonett m/1896.
Nedan är några varianter på den raka hylsan.

Notera att bajonetthylsan längst till höger är modifierad till stridssele m/59.


Sabelbajonett m/1915


Det är väsentligen bara en modell på bäranordning till flottans bajonett m/1915.
Denna approberades 9 februari 1915.
Bajonett m/1915 bars även i bäranordning till m/1914, framförallt tillsammans med ammunitionsgördel.
Den passar naturligtvis inte i bäranordning till bajonett m/1896.
Knivbajonett m/1939


Bajonett m/1939 (Det vill säga tysk bajonet S84/98) bars i en modifierad bäranordning till m/1914.
Skall uppdateras med bilder.

Knivbajonett m/1965


AK4-bajonetten m/1965 har en integrerad bäranordning av web. Högvaktsmodellen har en vit bäranordning av läder.
Det förekommer flera variater på den vita bäranodningen med svart plastbalja, bland annat med och utan låsrem.

Uppifrån och ned:
 1. Sen modell, högvakt.
 2. Tidig modell, högvakt.
 3. Sen modell.
 4. Tidig modell.


Bäranordning för koppel


Vi har i princip en typ av koppel (livrem) i Sverige.
Modellbetckningen är inte helt klar, men den användes från uniform m/23 och framåt. Det finns många varianter på kopplet med t.ex. olika spännen, beslag i vitmetall eller mässing.

Jag har bara sett modellexemplar för koppel m/39, men jag har inte sett varken generalorder eller modellexemplar för koppel m/23 och har inte lyckats utröna om det är någon skillnad mellan dessa !

Det finns två typer av bäranordningar avsedda för koppel(livrem).
Modellbenämningen av bäranordningarna är oklara också.

Dessa finns för både bajonett m/1896 och m/1914, bilden visar bäranordnigar för m/1896.
Naturligtvis finns det varianter på dessa bäranordningar också.


Bäranordning till koppel m/1923 till vänster och m/1939 till höger.


Bäranordning för högvakt


Till högvakt används vit livrem och vit bajonetthylsa. Den raka hylsan finns till både bajonett m/11896 och m/1914.
För beriden trupp finns bara hylsan för bajonett m/1914. Den bars då med vit livrem, kartusch och och karbinskydd.Bäranordning för beriden trupp


Dessa speciella bäranordningar användes för beriden trupp, och modellen användes för både m/1896 och m/1914.

Bäranordningarna är dock olika och kan hittas med både kort och lång slits eller med kort och lång sleif.
Bajonett m/1896 passar bara i den med kort slits medan m/1914 passar i båda. Där avgör sleifens längd vilken bajonett som passar. Det är svårt att se, man behöver testa med en bajonett.
Bilden nedan visar ett antal varianter. Den längst till höger passar bara för en m/1896, de övriga är för m/1914.
På flera tidiga bilder ser man att sleifen inte går runt fästet. Om detta är en fältmässing förändring eller om de tillverkades så vet jag inte.

Denna hylsa är nitad, de ovanstående är sydda.Några försöksmodellerNågra försöksmodeller till fm 1908, en fällbajonett till karbin m/1894.

På 1940-talet prövades ett kombinations-bärläder. Det blev aldrig antaget.Skillnaden mellan bärläder till m/1896 och m/1914


Syftet med detta avsnitt är att visa på skillnaden mellan bäranordning till bajonett m/1896 och m/1914.
Ofta finner man bajonett m/1914 på auktions-siter med felaktig bäranordning. Det kan vara bra att känna till skillnaden...

Varken m/1914 eller m/1915 bärs i bäranordning till m/1896 !

Den väsentligaste skillnaden är baljknappens avstånd från munblecket; 22 mm på m/1896, 36 mm på m/1914.
Följdaktligen skall bäranorningens slits vara ungefär lika långa, 22 mm resp 36 mm.


Balja till m/1896 till vänster, balja m/1914 till höger.

De flesta modellerna finns med både kort och lång slits.


Här ses skillnaden på längden av slitsen för de båda modellerna..


Bäranordning för m/1896 till vänster och m/1914 till höger.
Skillnaden är tydlig.Modeller


Generellt kan sägas att det är svårt att hitta en modellbeteckning på t.ex livremmar och bajonetthylsor.
Samma bajonetthylsa kan ha fastställts för ett truppslag eller enhet ett år, och för en annan enhet ett annat år, då med annan beteckning.


Livgehäng

Model Picture AM inventory number Comments
Livgehäng m/1757 för manskap vid infanteriet AM.015478

Bajonetthylsor

Model Picture AM inventory number Comments
Bajonetthylsa till bajonett m/1867 AM.070967 Tveksam identifiering.
Bajonetthylsa till livrem m/1864 för manskap vid Svea livgarde AM.138348
Hylsor m/1865 till bajonett och faskinkniv, Smålands grenadjärbataljon AM.105825 AM.071134 Vidhängande modellapp på AM.105825:
"Fastställd Modell å Lifrem med beslag samt tillbehör af Bandoler och hylsor för Bajonett och Faskinknif; till efterrättelse vid möjligen förestående förändring till sådan Modell, af nu innehafvande Bandoler och Bandoler remmar vid Smålands Grenadier Bataillon. Stockholm den 19 April 1865. På Befallning F. Söderling Intendent i Kgl. Krigs Collegium. Justeras E. Sandels"
Bajonetthylsa m/1872 AM.070968
AM.122969
Vidhängande modellapp på AM.122969:
"Modell å Hylsa för bajonettbaljans bärande att tjena till efterrättelse enligt General Order denna dag. No 724. Stockholms Slott den 31 Oktober 1872. På Nådigste Befallning O. Weidenhielm / (oläslig underskrift)"
Bajonetthylsa m/1899 fästningsartilleriet AM.070973 Vidhängande modellapp på på AM.070973
"Justeras Rickard Berg Generalintendent. Modell å hylsa för bajonettbaljans bärande. att tjena till efterrättelse vid fästningsartilleriet i enlighet med N.G.O. den 28. mars 1899 no 335. Stockholm den 25. april 1899. På befallning E. Kinell Assistent å Kongl. Arméförvaltningens Intendents Departements militärbyrå."
Liknar m/1872
Bajonetthylsa m/1911 Förändringsmodell AM.070975
AM.070971
Vidhängande modellapp på AM.070975:
"Förändringsmodell 1911 å hylsa till bajonettbalja, afsedd att användas till gevär m/1896. Stockholm den 19. April 1912. Einar Wikland Intendent.".
Bajonetthylsa m/1897 AM.030411 Mycket tveksam identifiering !
Hylsa till karbinbajonett fm/1924 AM.002387 Modell av läder till 6,5 mm karbinbajonett m/1914.
Fastställes till försök. Stockholm den 21 november 1924. På befallning Erik Elfgren, intendent vid Kungliga Arméförvaltningens Intendentsdepartements utrustningsbyrå.
Modell från konstrutionskontorets modellkammare, märkt.
Skärp med bajonetthylsa m/1910-1931

AM.071822 Modell å skärp m/1910-1931 jämte hylsa m/31, av blågul väv till bajonettbalja för alla truppslag, fastställd genom G.o. N:o 2506 den 21. november 1931.
Hylsa till karbinbajonett m/1934
FörsöksModell
AM.002386 Vidhängande modellapp på AM.002386:
"FörsöksModell å hylsa av läder till balja för karbinbajonett för officerare och underofficerare. Fastställd genom K. Arméförvaltningens Intendentsdepartements beslut den 23. november 1934, dnr 4532. Stockholm den 23. november 1934.
På befallning (oläslig underskrift) Exp. Intendent vid Kungl. Arméförvaltningens Intendentsdepartements utrustningsbyrå.".
Bajonetthylsa m/15 MM.02619 Vidhängande modellapp på MM.02619:
"Modell å Bajonetthylsa M/15, 9 februari 1915", namnteckning och sigill.

Andra hylsor och bäranordningar

Model Picture AM inventory number Comments
Skärp m/1939
förslag på paradskärp för manskap
AM.019410 Tillverkat av ljusbrunt spaltläder med en bajonetthylsa i samma material med spänne i gulmetall.
Spännet är av samma typ som spännet på paradskärp m/1939 för officer.
Koppel m/1887
för manskap vid Gotlands artillerikår
AM.040162 Vidhängande modellapp på AM.040162:
Koppel m/1893
för stammanskap och beväring vid Kungl. Carlskrona Artellerikår
O.04774 Vidhängande modellapp på O.04774:
"Sjöförsvarsdep:ts Com.exp. N:o 193. Af Kongl Maj:t i nåder fastställd modell till koppel med hylsa till bajonettbalja för stammanskap och beväring vid Kungl. Carlskrona Artellerikår.
Stockholms Slott den 7april 1893. På nådigst befallning J. Christenson/ A. Thunberg."
Koppel m/1889
för manskap vid fästningsartilleriet
AM.039659 Vidhängande modellapp på AM.039659:
Koppel m/1870
för manskap vid fästningsartilleriet
AM.039660
Koppelgehäng m/1877
för manskap vid Svea och Göta artilleriregementes fästningskompanier.
AM.042860 Vidhängande modellapp på AM.042860:
Koppelgehäng m/1879
För bajonettbalja för manskap vid Svea och Göta artilleriregementes fästningskompanier.
AM.042862 Vidhängande modellapp på AM.042862:
Koppelgehäng m/1889
För officer vid Vaxholms artillerikår
För manskap vid Vaxholms artillerikår (?)


AM.040193
AM.044608
Vidhängande modellapp på AM.040193:
Hylsa till faskinknivsbalja m/1889
För konstaplar, trumpetare och sjukvårdsmanskap vid fästningsartilleriet.
AM.049599 Vidhängande modellapp på AM.049599:
"Modell å hylsa till faskinknifsbalja för fästningsartilleriets konstaplar, trumpetare och sjukvårdsmanskap att tjena till efterrättelse vid deraf skeende nyanskaffning. Stockholm den 10. september 1889. På befallning F. Holmquist Byråchefsassistent å Kongl. Arméförvaltningens Intendents Departement. Likheten med den af Kongl. Maj:t genom Nådig Generalorder N:o 1152 den 21. November 1889, faststälda modellen intygar: (oläslig underskrift) Generalintendent."
Hylsa till faskinknivsbalja m/1899
för fästningsartilleriet
AM.039620 Vidhängande modellapp på AM.039620:
"Justeras Rickard Berg Generalintendet. Modell å hylsa af läder för faskinknifsbalja att tjena till efterrättelse vid fästningsartilleriet, i enlighet med N.G.O. den 28 mars 1899 no 335. Stockholm den 25. april 1899. På befallning L. Kinell Assistent å Kongl. Arméförvaltningens Intendents Departements militärbyrå."
Hylsa m/1924 till spade för kavalleriet AM.075988 Modellexemplar

Sabelhylsor och bärremmar

Model Picture AM inventory number Comments
Sabelhylsa m/1899 AM.044941 lappen behöver tydas

Sabelhylsa m/???? AM.122933 Okänd modell.

Sabelbärrem m/1902 för underofficerare och manskap vid kavallerit, fältartilleriet och trängen AM.071977 lappen behöver tydas

sabelbärrem, m/39 AM.122938 Behöver verifieras !!
sabelbärrem, vit, m/54 AM.089649 Två vidhängande etiketter.
Den äldsta från Försvarets kommandoexpedition med text: "Modell å sabelbärrem, vit, m/54. Fastställes Stockholms Slott den 25 september 1954. På nådigste befallning, Torsten Nilsson, C Årmann."

Den nyare etiketten är daterad 1985-09-18 och innehåller även modellnumret M 7390-115119-4.