Svenska försöksbajonetter

© Per Holmbäck

1. Allmänt

Datum Historik
2012-10-07 Utbrutet från "Svenska bajonetter"
2020-11-17 Uppdaterat med Hagströms tändnålsgevär
2020-12-27 Uppdaterat Sandbergs studsare

2.Försöksmodeller mm

fm 1690-tal

TL 790 KL - HL 78 HD -
Tillverkning
Söderhamns faktori
Vapen
flintlåsgevär, 1690-tal Kaliber (kal): 20.7 mm
AM.034876

Hylsbajonett
Projekt för infanteriet; av Magnus Blix i Söderhamn 1690-talet


fm början 1700-talet

TL 770 KL 725 HL 45 HD 34 ?!
Tillverkning
Jönköpings faktori
Vapen
-
AM.023451 AM.030572

Hylsbajonett
Ett antal modeller togs fram i början på 1700-talet i krigsrådet Fahlströms 'regi'.
Olika varianter på låsanordning prövades, känneteckande är dock den korta hylsan.
Se även bajonett m/1701 som fastställdes.


försök m/1747

TL - KL - HL - HD -
Tillverkning
-
Vapen
flintlåsgevär m/1747, projekt
AM.023630

Hylsbajonett
Bajonett till flintlåsgevär m/1747, projekt
Den är lång !


fm 1790-tal hästjägare

TL - KL - HL - HD -
Tillverkning
-
Vapen
studsare, hästjägare. Projekt
AM.030817 AM.030817

Sabelbajonett
Sabelbajomett till studsare, hästjägare. Projekt
Liknar sabelbajonett m/1793


fm början 1800-talet

TL 780 KL 680 HL - HD 25,1
Tillverkning
-
Vapen
infanterigevär, ca 1800
AM.030587

Hylsbajonett.
Bajonett med huggareklinga för infanterigevär, ca 1800, Helvigs projekt


fm/1815-20

TL 700 KL 637 HL - HD 22.8
Tillverkning
Jönköpings faktori
Vapen
studsare m/1815-20. Projekt 1820-tal
AM.030829

Hylsbajonett
Bajonetten ständigt monterad.
Då den inte används är den monterad omvänd under pipan. Armen 'delad' för att tillåta omladdning.


fm/1815-20

TL 1053 KL - HL - HD -
Tillverkning
-
Vapen
flintlåsgevär, förändrad m/1815-20
AM.030716

Laddstocksbajonett


Sandbergs Tiraljörgevär

TL 620 KL 520 HL 96 HD 21,5
Tillverkning
8 studsare tillverkades
Vapen
tiraljörgevär Sandbergs modell


Till bajonetten fanns också ett "handtag" i trä (AM.030738).


Studsaren, AM.030736

Jakob Georg Sandberg ritade och konstruerade alla svenska eldhanvapen mellan 1839 och 1849.
Han konstruerade ett Tiraljörgevär med tillhörande bajonett 1843. Ritningen är daterad 5/7 1843.
8 st gevär (med bajonett) beställs detta år av Krigskollegium. [13]

Tiraljör kan översättas med fältjägare.


Hagströms tändnålsgevär

TL 655 KL 583 HL 66 HD 19
Tillverkning
100
Vapen
Hagströms tändnålsgevär

Bild
Bild

Rustmästare August Hagström konstruerade ett tändnålsgevär för den svenska armén runt 1864-1865.
Det tillverkades ca 100 st på försök på Gustaf stads gevärsfaktori. Dessvärre gick utvecklingen snabbt och de var i princip obsoleta så fort de lämnade fabriken och armén var inte särskilt intresserade.
Legenden säger att nästan alla ex köptes av någon köpman som sen skänkte dem till Norrköpings skarpskyttekår, men ingen dokumentation finns om detta. Nästan alla är märkta på varbygeln att de tillhör nämnda kår men det finns ett fåtal ex som är omärkta.

Mekanismen är unik, en slags fallblocksmekanism med hävarm. Överlag är det i mångt och mycket baserat på m/1860 och m/1864 vilket faller sig naturligt. De dyker fortfarande i Norrköping. Många har använts som teaterrekvisita på bland annat Arbisteatern för länge sedan.

Bajonetten är en m/1864, men tillverkad av Carl Gustaf Stad under ett eget kontrakt 1866. Det enda som skiljer är märkningen.

Bild

Vissa gevär har ett alternativt bajonettfäste, med en fjäder som låder mot en förstärkningskant på bajonetthylsan.
Det är dock okänt hur den bajonetten ser ut.fm 1880-talet ?

TL 642 KL 499 PR 16
Tillverkning
-
Vapen
Sannolikt för Jarmans gevär.
Bild

Sabelbajonett.
Liknar faskinkniv m/1848, eneggad klinga av Hafströms typ.
Ett exemplar med parerstång och kappa av mässing och ett i stål känt.
Låsmekanismen liknar den på norsk m/1884.


fm/1877-78 Kropatchek

TL 614 KL 470 PR 17.2
Tillverkning
-
Vapen
gevär fm/1877-78, Portugal
AM.030308

Sabelbajonett.
Pipring och klackspår på fästets flatsida.


fm/1878 Jarmann

TL 607 KL 470 PR 7-17,2
Tillverkning
Kongsberg Vapenfabrik, 75 st.
 • 25 ex för Norge
 • 50 ex för Sverige
Vapen
Gevär fm/1878-79
Bild Bild Bild Bild Bild

Sabelbajonett, träfäste med mässingskappa och parerstång. Rak klinga. Läderbalja med munbleck och doppsko i mässing.
Bajonetten härstammar från den svensk - norska gevärskommittén, som 1878 meddelaratt 50 st 10,15 mm gevär med Jarmanns låsmekanism skall tillverkas för trupprov med 25 vapen i vardera landet.
Dessa gevärskall utföras i likhet med de bestämmelser som gevärskommittén föreslagit i sitt betänkande.

 • 1 juni 1878 översänds 1 st sabelbajonett till preussiskt jägargevär till Kongsbergs Vapenfabrik.
 • 17 augusti 1878 låter Kongsbergs Vapenfabrik meddelas att en låda med 10 sabelbajonetter för Jarmann-gevär sänts till Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori.
 • 25 augusti 1878 låter Kongsbergs Vapenfabrik meddela att resterande 65 sabelbajonetter avsänts.
 • 5 september 1878 75 st sabelbajonetter till Jarmanngevär har ankommit till Gevärsfaktoriet. De sista 65 ankom den 3/9
 • 17 september Stockholms tygstation anmäler att 25 st Jarmanngevär för försök mottagits.
 • 28 september Norska fälttygmästarexpeditionen anmäler att 25 st Jarmanngevär med tillbehör mottagits.
 • 17 oktober1878 Stockholms tygstation skickar kvitto på ytterligare 25 st Jarmanngevär.
 • 6 februari 1879 Från Kongsbergs Vapenfabrik återsänds 1 st preussisk sabelbajonett med tack för lånet.


fm/1881 Jarmann

TL 469 KL 406 HL 65 HD 17.2
Tillverkning
Carl Gustaf Stad. ca 1500.
500 två-bands och 1000 tre-bands gevär tillverkades.
Vapen
Gevär fm/1881
Bild Bild Bild

Hylsbajonett med mittmonterad låsring och rakt klackspår. Baljan är av läder med bälteskrok av stål.
Bajonetten härstammar från de Norsk-Svenska försöken för en gemensam gevärsmodell 1876-1889.
1881 beslutades det att tillverka 500 gevär av Jarmanns konstruktion vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori. De var alla två-bands, numrerade 1-500 och tillverkade 1882.
De levererades sommaren 1882 med 80 till Kongl Svea Lifgarde, 80 st till Kongl andra Lifgardet, 40 st till Rosersbergs skjutskola, samt 300 till Karlsborg.
(Då kallades dessa fm/1883).
Då beslutades att ytterligare 1000 skulle tillverkas, de flesta av dessa är märkta med 1883 och 1884, men de levererades inte förrän 1885.
Dessa är tre-bands och numrerade 501 till 1500.
Högre nummer än 1500 är kända.


fm 1888 Bergman

TL 625 KL 520 PR 15
Tillverkning
-
Vapen
Bergmans gevär
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild

Stukatklinga. jfr fransk m/1886, för Bergmans gevär.
Bergman, Oskar William, f. 5 dec. 1860 i Stockholm, underlöjtnant i Upplands regemente 1881 och vid Göta artillerireg. s. å. Han blef 1903 kapten vid det nyuppsatta Positionsartilleriregementet, för hvilket han 1911 blef öfverste och chef, och 1919 generalmajor i armén och kommendant å Karlsborgs fästning. Han kvarstod dock som regementschef till 1920, då han erhöll afsked. B. var artilleristabsofficer 1894–98, lärare vid Artilleri- och ingenjörhögskolan 1898-1904 och chef för läroverket 1904-11. Han tog verksam del i 1900 års kommission för ombeväpning af fältartilleriet. 1915 besökte han för militära studier österrikiska sydvästfronten under 4:e Isonzoslaget. B. är uppfinnare af ett flertal vapenkonstruktioner, bland hvilka excenterskrufven (en bakladdningsmekanism för kanoner) är mest känd. Den användes
bl. a. vid franska fältartilleriet under Världskriget. Vidare har han konstruerat ett repetergevär (1888), en automatisk kulspruta och en lavett för haubitser. Förutom ett flertal tidskrifts- och tidningsuppsatser i militära ämnen har han utgett Lärobok i artilleriteknik (3 dlr, 1900–02) samt ett naturvetenskapligt arbete: Expansionsteorien (1904). Sedan 1900 är han led. af Krigsvet. akad.
Repetergeväret (1888) försöktes i Brasilien, Spanien, Holland och Rumänien åren 1889-1992.


fm 1910 medellång klinga

TL 475 KL 331 PR 15,5
Tillverkning
Eskilstuna Jernmanufactur AB , 70 st
Vapen
Modifierad karbin m/1894
Bild Bild Bild

Knivbajonett med eeggad klinga.

Denna bajonett togs fram run 1910, i första hand för kavalleriet.
Eftersom flottan också var i behov av en karbinbajonett fick de en förfrågan om de önskade likadan modell som kavalleriet.

Den 26 augusti 1910 levererade Eskilstuna Jernmanufactur AB 70 st bajonetter med meddellång klinga, och 50 stycken med lång klinga till Carl Gustaf Stad Gevärsfaktori.
1911 sändes 50 karbiner, 25 medellånga och 25 långa bajonetter till Kungliga Waxholm kustartilleriregemente och Karlskrona flottbas för försök.
 • 48 av de 50 bajoneterna som skickades till Karlskrona prövades bland annat på torpedbåten 'Örnen', där försöken raporterades som tillfredställande.
 • 7'e artillerikompaniets rekrytskola rapporterade en stor höjning av träffpunkten vid skjutning med bajontten monterad. Ingen av bajonettmodellerna rekommenderades
Bajonetterna godkändes aldrig.

Se artikel.


fm 1910 lång klinga

TL 645 KL 503 PR 15,5
Tillverkning
Eskilstuna Jernmanufactur AB, 50 st
Vapen
Modifierad karbin m/1894
Bild Bild Bild
Sabelbajonett.
Se fm/1910 medellång klinga


fm m/1896 ca 1910

TL 620 KL 500 PR 15,5
Tillverkning
-
Vapen
Gevär m/1896
Sabelbajonett.
Okänd modifiering av bajonett m/1896.
Klingan är ersatt med en lång klinga från karbinbajonettförsöken vi denna tid.
Se fm 1910 lång klinga


fm 1912 KA

TL 590 KL 470 PR 15,5
Tillverkning
-
Vapen
Gevär m/1896
"Stickbajonett".
Bajonett m/1896 med klingan utbytt mot stukatklinga. Läderbalja med järnkrok.
Under 1911-1912 diskuterades kustartilleriets beväpning. Ett förslag var att ersätta karbinerna med gevär m/1896 försedda med stickbajonett.
Det skulle vara billigare än att förse karbinen med sabelbajonett.
En bajonett togs fram som förslag.


fm/1913

TL 460 KL 332 PR 15,5
Tillverkning
Carl Gustafs Stad, 500 bajonetter producerade.
Vapen
Karbin m/1894-14
Bild Bild Bild Bild

Knivbajonett.

Den skiljer sig från m/1914 enligt följande:
 • Låsknappen är rund i stället för oval.
 • Pipringen är bredare.
 • Klingan är mer avsmalnande
 • Låsknappen till baljlåset är rundare
 • Baljan är 'smalare'.

Försöken för en ny karbinbajonett beordrades tidigt 1913, och i ett kungligt brev av 23e Maj 1913 sades det att försöken skulle genomföras vi K8 i Umeå.

4e december 1913 fastställdes försöksmodell fm/1913, och samtidogt beställdes 500 bajonetter från Carl Gustaf stads gevärsfaktori.

I GO 736 (6e Juli 1914) utökades proven till K1 och K3.

fm/1913 användes sannolik även efter bajonett m/1914 fastställts.

Se separat artikel här.


fm ca 1915 kort klinga

TL 326 KL 210 PR 15
Tillverkning
Carl Gustaf Stads gevärsfaktori.
Vapen
Modifierat gevär m/1896.
Bild Bild Bild

Knivbajonett.
Uppåtböjd ("banan") klinga. Grepplattor av trä och kappa av stål.

1915 beordrades att ”Försök med förändrad bajonett å infanteriets gevär” skulle genomföras. Försöken skulle äga rum vid I.1, I.18 och I.19. Detta hade föregåtts av flera års tester med en längre bajonett både till geväret och karbinen. Dessa försök resulterade i ett antal modeller med "tyskt" fäste i väsentligen två varianter;
 • Kort kappa, rund pipring som sluter tätt om pipan
 • Lång kappa med oval pipring som håller bajonetten fri från pipan.
Denna modell har samma längd som den "gamla" bajonetten, och man får anta att dessa modeller togs fram för att få en gemensam modell.
Se artikel.


fm ca 1915 medellång klinga

TL 448 KL 333 PR 15,5
Tillverkning
EJ.AB
Vapen
Modifierat gevär m/1896.
Bild Bild Bild

Knivbajonett med tveeggad klinga.

1915 beordrades att ”Försök med förändrad bajonett å infanteriets gevär” skulle genomföras. Försöken skulle äga rum vid I.1, I.18 och I.19. Detta hade föregåtts av flera års tester med en längre bajonett både till geväret och karbinen. Dessa försök resulterade i ett antal modeller med "tyskt" fäste i väsentligen två varianter;
 • Kort kappa, rund pipring som sluter tätt om pipan
 • Lång kappa med oval pipring som håller bajonetten fri från pipan.
Se artikel.


fm ca 1915 lång klinga

TL 595 KL 480 PR 15,5
Tillverkning
EJ.AB
Vapen
Modifierat gevär m/1896.
Bild Bild Bild

Sabelbajonett.

1915 beordrades att ”Försök med förändrad bajonett å infanteriets gevär” skulle genomföras. Försöken skulle äga rum vid I.1, I.18 och I.19. Detta hade föregåtts av flera års tester med en längre bajonett både till geväret och karbinen. Dessa försök resulterade i ett antal modeller med "tyskt" fäste i väsentligen två varianter;
 • Kort kappa, rund pipring som sluter tätt om pipan
 • Lång kappa med oval pipring som håller bajonetten fri från pipan.
Se artikel.


Projektmodell för flottans karbinbajonett

TL 630 KL 500 PR 15,5
Tillverkning
Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori
Vapen
Karbin 1894-14
Bild Bild Bild

Sabelbajonett.

Projektmodel för karbinbajonett till flottan.
Ser ut som m/1915 med med fästet från arméns fm/1913.

Den 15 oktober 1914 får Carl Gustaf Stad en order på 330 karbiner ochbajonetter fm/1913 för flottan.
Mindre än en månad senare, 9 november 1914 ändras orden till 330 bajonetter med blad och balja enligt projektmodellen översänd till faktoriet, men med samma fäste somfm/13.
18 januari 1915 är bajonett m/1915 godkänd, och i ett brev av den 22 januari ändras beställningen av de 330 bajonetterna enligt modell skickad till faktoriet samma dag.
Tre veckor senare, 11 februari beställs ytterligare 770 karbiner med bajonett.

Se separat artikel här.


fm/1940 Lundins automatkarbin

TL 460 KL 330 PR -
Tillverkning
Eskilstuna Jernmanufactur AB
Vapen
Lundins halvautomatiska gevär
Bild Bild Bild Bild Bild

Knivbajonett med tveeggad klinga.
Som m/1914 men med ett klackspår i stället för pipring.

Se separat artikel. (På engelska)


3. AK4-försök

FN FAL

TL 322 KL 230 PR 15
Tillverkning
FN, Liege
Vapen
FN FAL
Bild

Knivbajonett.
Standardbajonetten till FN FAL, prövades i Sverige vid de tidigaste försöken
Inför införskaffandet av en automatkarbin prövades följande modeller (från slutet av 50-talet):
 • `Gram' Arbetsnamn från gevärsfaktoriet, vidareutveckling av AG m/42
 • M14
 • SIG
 • Heckler & Koch G3
 • FN FAL

G3 och FN FAL klarade de första proven, och deltog i slutförsöken under början av 60-talet.


fm/61 FN (AK fm/FN)

TL 290 KL 165 PR 22,4
Tillverkning
FN, Liege
Vapen
FN FAL Para
Bild Bild

Knivbajonett.
Rörformat fäste, med låsmekanism i bakkant. Hylsa och klinga är tillverkade i ett stycke.
Balja av stål användes i Sverige tillsammans med ett modifierat m/1914 bärläder.
Ett par hundra bajonetter köptes in.


AK fm/61 G3

TL 305 KL 166 PR 22
Tillverkning
BAHCO
Vapen
AK4 (G3)
AM.126555

Knivbajonett.
En serie bajonetter med "grönt plastskaft" prövades till AK4 (G3).
En mer detaljerad artikel kommer snart.
Flera av dessa bajonetter finns avbildade i en tidiga AK4 handböcker/förslag.


AK fm/G3 serie L/S/O

TL 305 KL 166 PR 22
Tillverkning
BAHCO
Vapen
AK4 (G3)
Bild Bild

Knivbajonett.
Bajonetten är tillverkad 1963 och är gjord i minst 3 serier (märkt L, S eller O på parerstången).
Ser ut som den godkända m/1965 med följande skillnader:
 • Greppet är smalare och har 12 rillor
 • Pipringen saknar jacket för baljlåset.
 • Låsanordningen liknar tidig G3 eller norsk AG3 bajonett
 • Baljan är samma som till stridskniv fm/64(som tidig m/1965 men utan baljlås)
 • Greppet är lite "glappt"
 • Bajonetten skall vara stämplad med BAHCO och årtal under greppet, men jag har inte vågat ta isär min ännu.
Den är stämplad med tre kronor bakom pipringen på samma sätt som m/1965.
Denna bajonett finns avbildad i en tidig AK4 handbok.


4. Utländska prövade modeller

m/1840, Frankrike

TL 627 KL 512 PR 24,4
Tillverkning
-
Vapen
Karbin M1840
Sabelajonett
Yataghanklinga, första bajonetten med Yataghanklinga.
Enligt referens [1] prövad i Sverige.


m/1849, Österrike

TL 715 KL 610 HL 107 HD 23,4
Tillverkning
-
Vapen
Augustin gevär m/1849
Hylsbajonett
Hylsbajonett med sabelklinga. Hylsan med klacksåret i vinkel.
Enligt referens [1] prövad i Sverige.


5. Övriga modeller

Sword bayonet 1865 ?

TL 650 KL 510 PR 19
Tillverkning
Eskilstuna
Vapen
-
Bild

Sabelbajonett.
Liknar sabelbajonett m/1867 för remingtongevär.
Dock är hela bajonetten 'kraftigare', fästed är 'högre', parerstången annorlunda, bladet kraftigare.

Klingan märkt K A Schwan:

K.A. Schwan (Knut August), Född 1834
1a officersfullmakten 19/5 1854
underlöjtnant 2a lif-gardet 24/11 1854
löjtnant 2a lif-gardet 4/1 1859
kapten 2a lif-gardet 9/11 1869
Slutade 1871
1872 var han noterad som ”i armen kvarstående officerare”.

GO 9 september 1864 K Maj:t har befallt att löjtnanten vid 2a lif-gardet K. A. Schwan jämte tre av skjutskolans elever, efter nämnde skolas avslutande, kvarbliva å Drottningholm, för att anställa skjutförsök med 5 st kammarladdings-gevär


m/1965 lång

TL 375 KL 231 PR 22
Tillverkning
BAHCO
Vapen
AK4 (G3)
Knivbajonett.
Som m/1965 men med lång tveeggad klinga
Stämplad med tre kronor.
Detta är sannolikt ett hemmabygge, inte en försöksmodell.


5. Referenser

Referenser
[1] Svevap, "Bajonetten då till nu", 1976
[2] Lissmark, Bengt. "Svenska bajonetter 1696 - 1965", 1973
[3] Schöön, Björn. "Bayonets, Bajonetter, Bajonette", 1986
[4] Kiesling, Paul, "Bayonets of the world"
[5] von Schreber, Tor Schreber, "Karolinska bajonetter och deras föregångare på kontinenten"
"Föreningens armémusei vänner Meddelande IV ", 1941
[6] von Goës, Nils, "Söderhamns gevärsfaktori 1620 - 1813", 1988
[7] Janzen, Jerry L, "Bayonets of the Remington cartridge period", 1993
[8] Evans, R.D.C. Articles in e.g. Vaabenhistorik Selskaps tidskrift.
[9] Alm, Josef. Eldhandvapen I och II
[10] Alm, Josef. Arméns eldhandvapen förr och nu
[11] Alm, Josef. Flottans handvapen
[12] Göta Vapenhistoriska tidskrifter
[13] Kämpe, Ingemar. Göta Vapenhistoriska tidskrift nr 15, 1996,