Innehåll

Försök och projekt
fm 1690-tal
fm början 1700-talet
fm m/1747
fm 1790-tal hästjägare
fm början 1800-talet
fm/1815-20
fm/1815-20
Sandbergs Tiraljörgevär
Hagströms tändnålsgevär
fm 1880-talet ?
fm/1877-78 Kropatchek
fm/1878 Jarmann
fm/1881 Jarmann
fm/1888 Bergman
fm 1910 medellång
fm 1910 lång
fm m/1896 ca 1910
fm m/1896 1912 KA
fm/1913
fm 1915 kort
fm 1915 medellång
fm 1915 lång
Projekt karbinbajonett för flottan
fm/1940

AK4-försök
FN FAL
AK fm/61 FN
AK fm/61 G3
AK fm/G3 serie L/S/O

Utländska prövade modeller
m/1840,Frankrike
m/1849,Österrike

Övriga modeller
sabelbajonett 1865 ?
m/1965 lång klinga