Försök med lång bajonett till gevär m/1896

© Per Holmbäck

Last updated 2012-10-22


Innehåll
Försök med lång bajonett till gevär m/1896
Bajonettmodeller
Sabelbajonett, långt blad, kort kappa (typ 2)
Sabelbajonett, långt blad, kort kappa (typ 4)
Sabelbajonett, långt blad, lång kappa (typ 1)
Knivbajonett, medellångt blad, kort kappa (typ 2)
Knivbajonett, medellångt blad, lång kappa (typ 1)
Knivbajonett, medellångt blad, lång kappa (typ 3)
Knivbajonett, kort blad, lång kappa
Knivbajonett, kort blad, kort kappa
Serienummer
Referenser och kommentarer


Försök med lång bajonett till gevär m/1896

I generalorder 934 från den 6 Juli 1915 beordrades att ”Försök med förändrad bajonett å infanteriets gevär” skulle genomföras.  Försöken skulle äga rum vid I.1, I.18 och I.19. Detta hade föregåtts av flera års tester med en längre bajonett, både till geväret och karbinen. I samband med införandet av bajonett till karbin m/1894 prövades det längre bajonetter, främst åt flottan. Flottans behov resulterade bland annat i att 400 sabelbajonetter m/1867 modifierades för att kunna fästas på karbinen.   Slutligen fastställdes dock den långa bajonetten m/1915 för flottan.

Ett flertal försök med lång bajonett till gevär m/1896 genomfördes.  I huvudsak prövades två klinglängder  med befintligt fäste (m/97).  Flera klingmodeller prövades i respektive längd.  Exempel på dessa bajonetter kunde ses på Vapentekniska musèet i Eskilstuna innan det lades ner.

Det fanns dock två grundläggande problem med denna bajonettmodell!

1)       Konstruktionen med lång klinga och den korta, delade, med mutter fastsatta tången, höll inte för en lång klinga. Även fästets konstruktion var för vek.

2)       Träffbilden vid skjutning med monterad bajonett förändrades för mycket. Redan med den gamla bajonetten var det en för stor sänkning. En orsak till detta var att pipan ej var frigjord från bajonetten.

För att komma tillrätta med båda problemen gjordes försök med en modifierad fästanordning som bestod  i en längre tapp som gick in i det ihåliga fästet. På så sätt blev fästet stabilare och pipan kunde möjligtvis frigöras från bajonetten. Konstruktionen hade dock flera nackderar och ratades rätt snabbt.

I april 1914 föreslogs ett helt nytt  fäste för att kunna frigöra pipan från bajonetten. Fästet är av ”tysk modell” med träfäste och klackspår.

I ett PM från 29 juni 1915 föreslås en förbättring av den ”tyska modell” som föreslagits (och inlevererats) 1914. 14 stycken av denna modell hade nu prövats med gott resultat, och fortsatta försök rekommenderades. Kostnaden för denna modell beräknades till 10.35 kr per styck.

Följande bajonetttyper skall framställas och prövas, indelade i två huvudtyper;
A - pipringen omsluter pipan, B - pipringen lämnar pipan fri:

A1

Bajonetten har en 47 cm lång eneggad klinga.
Kort klackspår på fästet.


A2

Bajonetten har en 30 cm lång tveggad klinga.
Kort klackspår på fästet.


B

Bajonetten har en 30 cm lång tveggad klinga.
Fästets klack är ca 1, 5 gånger längre än A1 och A2.
Pipringen skall glappt omsluta pipan.
På bilden syns tydligt det längre klackspåret med en oval pipring,
jämfört med det kortare klackspåret med rund pipring.

Efter utfärdandet av  generalorder 934 beställs det 7 stycken gevär av varje typ A1, A2 och B, och av dessa skall 2 stycken av varje typ utlevereras till infanteriregementena I.1, I.18 och I.19. 1 st av varje typ skall utlevereras till Skjutskolan i Rosersberg.

Resultaten av försöken rapporterades den 25 januari av styresmannen för Carl Gustaf Stads gevärsfaktori.

Som en summering av dessa försök kan sägas att infaneriregementena förespråkade den långa bajonetten, medan Skjutskolan förespråkade den medellånga bajonetten.
Totalomdömet var att rekommendera den långa bajonetten A1framför A2 och B, samtliga bättre än vår befintliga bajonett !

I rapporten rekommenderades även att:

1)       Ytterligare 20 st bajonetter av typ A2 skulle tillverkas.

2)       Ytterligare 26 stycken av typ B skulle tillverkas i två typer; B1 och B2.

B1

Som B men med pipring som omsluter pipan.

B2

Som B men med pipring som lämnar  pipan fri.

 

Jag känner inte till hur många ytterligare bajonetter som tillverkades, om det var enligt denna rekommendation, eller i annat antal.

Ett antal långa bajonetter enligt modell B har dock  identifierats, så det finns säkerligen en fortsättning här.

Tyvärr fastställdes inte någon av dessa i mina ögon vackra bajonetter.

Bajonettmodeller

Denna figur visar de olika typer av fästen på den långa bajonetten som observerats.
Typ 4 har bara observerats i ett exemplar och är antagligen ett enstaka försök. 
De korta knivbajonetterna är inte med i denna figur.

Sabelbajonett, långt blad, kort kappa (typ 2)

TL 600
KL 475
PR  15,5
Tillverkning    Carl Gustaf Stad
Vapen              Modifierat gevär  m/1896
Beskrivning:

Sabelbajonett med eneggad klinga med ett blodspår. Baljan är av stål och liknar baljan till bajonett m/1915 fast den är kortare. Baljan låses med en baljspärr likande den på bajonett m/1915.
Fästet har kort
kappa med 27 mm klackspår, 50 mm mellan grepplattornas fästskruvar. 
Rund pipring.
Typ 2 i figuren ovan.

Märkning:

Serienummer

På kappan, parerstången och baljan.

Tillverkare

Krönt ‘C’ på klingbröstet

Besiktning/acceptansstämplar

Inga observerade
Sabelbajonett, långt blad, kort kappa (typ 4)

TL 600
KL 475
PR  15,5
Tillverkning    Carl Gustaf Stad
Vapen              Modifierat gevär  m/1896
Beskrivning:

Sabelbajonett med eneggad klinga med ett blodspår. Baljan är av stål och liknar baljan till bajonett m/1915 fast den är kortare. Baljan låses med en baljspärr likande den på bajonett m/1915.
Kort kappa med 27 mm klackspår, 50 mm mellan grepplattornas fästskruvar. 
Rund pipring.
Typ 4 i figuren ovan.  Denna bajonett har antagligen tillervkats för ett försök i ett enda exemplar. Den observerade bajonetten har serienummer 10 på kappan men saknar nummer på parerstången. Baljan är dessutom nitad på endast ena sidan, inte båda som de övriga.

Märkning:

Serienummer

På kappan, parerstången och baljan.

Tillverkare

Krönt  ‘C’ på klingbröstet

Besiktning/acceptansstämplar

Inga observerade
Sabelbajonett, långt blad, lång kappa (typ 1)

TL 590
KL 475
PR  15,5  – 17,5 
Tillverkning    Eskilstuna Järnmanufactur AB
Vapen              Modifierat gevär  m/1896

Beskrivning:

Sabelbajonett med eneggad klinga med ett blodspår. Baljan är av stål och liknar baljan till bajonett m/1915 fast den är kortare. Baljan låses med en baljspärr likande den på bajonett m/1915.
Lång kappa med 38 mm klackspår, 40 mm mellan grepplattornas fästskruvar. 
Oval pipring med 15,8 mm horisontell  och 17,5 mm vertikal diameter.
Typ 1 i figuren ovan.

Märkning:

Serienummer

På kappan, parerstången och baljan.

Tillverkare

EJ <ankare> AB på klingans eggsida.

Besiktning/acceptansstämplar

Inga observerade

Knivbajonett, medellångt blad, kort kappa (typ 2)

TL 448
KL 333
PR  15,5
Tillverkning    Eskilstuna Järnmanufactur AB
Vapen              Modifierat gevär  m/1896


Beskrivning:

Knivbajonett med tveeggad klinga.
Kort kappa med 27 mm klackspår, 50 mm mellan grepplattornas fästskruvar. 
Rund pipring.
Baljan är av samma modell som de tidiga bajonett m/1914.
Typ 2 i figuren ovan.
Denna bajonett har observerats med serienummer 5 på kappan och 22 på parerstången.

Märkning:

Serienummer

På kappan, parerstången och baljan.

Tillverkare

EJ <ankare> AB på klingans eggsida

Besiktning/acceptansstämplar

Inga observerade
Knivbajonett, medellångt blad, lång kappa (typ 1)

TL 448
KL 333
PR  15,5  – 17,5 
Tillverkning    Eskilstuna Järnmanufactur AB
Vapen              Modifierat gevär  m/1896


Beskrivning:

Lång kappa med 38 mm klackspår, 40 mm mellan grepplattornas fästskruvar. 
Oval pipring med 15,8 mm horisontell  och 17,5 mm vertikal diameter.
Baljan är av samma modell som de tidiga bajonett m/1914.
Typ 1 i figuren ovan.

Märkning:

Serienummer

På kappan, parerstången och baljan.

 

Tillverkare

EJ <ankare> AB på klingans eggsida

 

Besiktning/acceptansstämplar

Inga observerade

 

Övrig märkning

 ‘+’ har observerats på klingryggen

 

Knivbajonett, medellångt blad, lång kappa (typ 3)

TL 448
KL 333
PR  15,5  – 17,5 
Tillverkning    Eskilstuna Järnmanufactur AB
Vapen              Modifierat gevär  m/1896


Bild © Armémuseum, AM.30753

Beskrivning:

Lång kappa med 38 mm klackspår, 50 mm mellan grepplattornas fästskruvar. 
Oval pipring med 15,8 mm horisontell  och 17,5 mm vertikal diameter.
Baljan är av samma modell som de tidiga bajonett m/1914.
Typ 3 i figuren ovan.

Referenser:

Svevap 1976, “Bajonetten då till nu” #134
Ritning CG 4/5 1915 XVII b5.
Armémuseum:  AM.030753

 

Märkning:

Serienummer

På kappan, parerstången och baljan.

Tillverkare

okänd

Besiktning/acceptans stämplar

Inga observeradeKnivbajonett, kort blad, lång kappa

TL 330
KL 213
PR  15,5  – 17,5 
Tillverkning    Carl Gustaf Stad
Vapen              Modifierat gevär  m/1896
Oval pipring.

Beskrivning:

Lång kappa med 38 mm klackspår, grepplattorna fästa med en skruv.
Klingan är lik en en vanlig klinga till bajonett m/1896 men svagt nedåtböjd (”bananklinga”)

Oval pipring med 15,8 mm horisontell  och 17,5 mm vertikal diameter.
Baljan är av samma modell som till bajonett m/1896.

Referenser:

Armémuseum:  AM.029476

Märkning:

Serienummer

På kappan, parerstången, klingbröstet och baljan

Tillverkare

Krönt ‘C’ på klingbröstet

Besiktning/acceptansstämplar

Inga observeradeKnivbajonett, kort blad, kort kappa

TL 330
KL 213
PR  15,5  – 17,5 
Tillverkning    Carl Gustaf Stad
Vapen              Modifierat gevär  m/1896


Bild © Armémuseum, AM.30754

Beskrivning:

Kort kappa med 27 mm klackspår, grepplattorna fästa med en skruv.
Klingan är lik en en vanlig klinga till bajonett m/1896 men svagt nedåtböjd (”bananklinga”)

Kan inte bedöma från bilden, men sannolikt är pipringen rund.
Bajonetten är dessutom sannolikt en modifierad m/1896-bajonett.
Baljan är av samma modell som till bajonett m/1896.

Referenser:

Armémuseum:  AM.030754

Märkning:

Serienummer

Saknar information.

Tillverkare

Krönt ‘C’ på klingbröstet

Besiktning/acceptansstämplar

Inga observerade


Serienummer

Följande serienummer har observerats.

#

Kort typ 1

Kort typ 2

Kort typ 3

Lång typ 1

Lång typ 2

Lång typ 4

Kort balja

Lång balja

5


X19
 
 
X  
 
 
 
 

10 


X13 
X

17

X


 

20 

X

21

X

22


X1

 

23
X


24

 
X28 

X
30 
X

34

X


 

36 
X

40 

X

47 

X

51 X


67 
X

75  
 
 
X  
 
 
 
87  
 
 

 
 
 
X

94 
X

100 

X

102 

X

 1)       Samma bajonet, 5 är orginalnumret, 22  på parerstången

Jag önskar få information om ytterligare serienummer, och skulle uppskatta om samlare  som har bajonetter av dessa modeller kunde meddela serienummer på bajonett och balja till mig.


Referenser och kommentarer

Datum

Vad

5/1 1914

Remiss angående prov med ny stock samt annan (lång) bajonett

Dokumentet saknas

22/4 1914
nr 390

Förslag på bajonetter/klingor till bajonettförsök.

Ritningar på fästanordning och långa klingor på försöksbajonetter.

 • Refererar till remiss 5/1 1914 (Diarienummer 153MI).
 • Gevär m/96 med lång bajonett-tapp överlämnades också.

22/4 1914

Prisförslag på bajonettmodeller.

8/7 1914

Skrivelse angående försöksbajonett med ” tyskt fäste”.

 • Gevär m/96 med tysk bajonett-fäste överlämnades också.
Dokumentet saknas

13/7 1914  #153

Skrivelse angående försök med ny bajonett.

Dokumentet saknas.

18/7 1914
GO 774

Generalorder angående försök med förändrad bajonettbeväpning, typ I och II med olika klinglängd.

 • Refererar till skrivelse nr 153 13/7 1914 från artilleridepartementet angående tester

23/7 1914

Begäran om utlämning av bajonett enligt skrivelse 390, ritning kl XVII nr 69

23/7 1914

Skrivelse artilleridepartementet angående försök med från pipan fristående bajonett.

Dokumentet saknas

1/2 1915

Skrivelse artilleridepartementet angående försök med från pipan fristående bajonett.

Dokumentet saknas.

15/6 1915

PM angående gevärsbajonettförslag (refererat till träffbilderna nedan).

maj-juni 1915

Träffbilder från skjutning med nya bajonetter.

27/6 1915

Rapport på försök med ny fästanordning och två bajonettlängder

 • Refererar till skrivelse 23/7 1914
 • Refererar till skrivelse 1/2 1915

29/6 1915

PM angående gevärsbajonettförslag

 • Refererart till gevär med lång tapp översänt genom skrivelse 22/4 1914 nr 390
 • Refererar till gevär med ”tyskt fäste” översänt genom skrivelse 8/7 1914. Ny modell har dock tagits fram

6/7 1915
GO 934

Generalorder på försök vid till I.1, I.18 och I.19

(Ur Krigsvetenskapsakademins sammanställning av generalorder och kungliga brev)

12/7 1915
nr 1458

Beställning på 7st av respektive A1, A2 samt B.

 • Refererar till Generalorder 934 6/7 1915.

4/8 1915

nr 1458

Förslag till instruktion, bajonettförsök.

5/8 1915

Begäran att skicka gevär till I.1, I.18 och I.19

 • Refererar till skrivelse 12/7, nr 1458

21/1 1916

PM angående bajonettförsöken (handskrivet)

25/1 1916
nr 141

Rapport från försöken

 • Refererar till skrivelse 13/12 1915 nr 1458 MI

© Per Holmbäck