Kavalleripistol m/1807 med varianter.


Pistol m/1807 är en ny typ av pistol med löskolv för svenska kavalleriet.
Den tillverkas i två utföranden, studsare och flankör. Studsaren har fått en pipa med 4 räfflor för bättre träffbild, och ryttaren har även en slätborrad flankör för närstrid.
För att ytterligare förbättra träffsäkerheten har pistolerna även en löskolv. Denna lösning visade sig vara överlägsen både karbiner, pistolkarbiner och dragongevär, då en pistol var betydligt enklare för en ryttare att hantera än de tyngre och längre gevärsmodellerna.


m/1807En ny generation av pistoler.
Varje ryttare utrustades med två pistoler, en studsare och en flankör, samt en löskolv och en laddstock.
Båda pistolerna har fäste för löskolv.
Pipan är 29,5 cm lång. Pistolen tillverkad i över 8000 exemplar.
Pistolen ovan märkt: 2/21 = vilket är en märkning efter år 1813 för Kungliga Livgardet till Häst, 2:a skvadron, ryttare nr 21. Tidigare märkningar för regementet utgjordes av symboler.

m/1807 reparationsmodellPistolen på bilden har lås och pipa från m/1716. Pipans längd 29,5 cm.
År 1807 beslutades om reparationsmodeller av pistol m/1807 med delar från m/1716 och 1738. Man använde gamla lås och pipor till nya stockar och beslag.
Alla pipor är slätborrade och förkortade till c:a 30 cm. Den vanligaste reparationsmodellen är med lås och pipa från m/1716.
Fäste för löskolv. Pistolen har tillverkats i minst 1920 ex.

Pistolen ovan märkt: 31.X = Mörnerska Husarregementet eller Kungliga Livgardet till Häst, osäkert vilka skvadroner, ryttare nr 31.
Mörnerska ombildades år 1822 till Kronprinsens Husarregemente. De av oss påträffade exemplaren av denna pistol har symbolmärkningar som förknippas med dessa två regementen.
Enligt Generalorder år 1810 godkändes att också Arméns Flotta använde denna pistol. Antal okänt.

m/1807-16 förändringsmodellFörändrad modell av pistol m/1807 till m/1816. Pistolen med lås och pipa som m/1816. Varbygel, avtryckare och stiftade pipband som m/1807.
Märkning på sidobleck och kolvkappa från Skånska eller Mörnerska Husarregementena, skvadron osäkert, ryttare nr 56.
Fäste för löskolv. Pipans längd 24,8 cm.

m/1807-45 förändringsmodell flottanFlottan hade redan i sina vapenförråd m/1807 repmod, så när behovet av slaglåspistoler kom, gjorde man en modell av pistolen till m/1807-45 flottan.
Nöten till tändhattsnippeln enligt m/1833 för flottan med raka kanter.
Stock och pipa avkortade, och en laddstock har monterats enligt flottans m/1845 med en klack på pipans undersida.
Den har flottans piplängd på 24,5 cm. Fäste för löskolv.

m/1807-57 förändringsmodellKavalleriet gjorde även en slaglåsmodell av 1807:an, som delades ut på Smålands Husarregemente.
Den gjordes i en liten serie om c:a 25 par, alltså både studsare och flankörer innan den blev kompletterad med m/1820-57.
Låset fick också en varhake precis som 1820-57:an.
Pistolen ovan först märkt: 1MSN6 = 1:e Majorens Skvadron, ryttare Nr 6, och som ombyggd till slaglås: H22 = Hvetlanda Skvadron, ryttare nr 22.
Pipans längd 29,5 cm. Fäste för löskolv.

Löskolv m/1807Löskolv till pistol m/1807. Längd 38,5 cm.