Sverige

Allmänt

Denna sammanställning är inte på något sätt avsedd att vara fullständig!
Det är mera en guide till svenska livremmar, stridsselar, ammunitionsväskor och ammunitionsgördlar.

För modellexemplar länkar jag ofta till DigitaltMuseum (I första hand Armémuseum) i de fall det finns en modellapp eller fastställd modell.

  1. Livremmar/Skärp
  2. Stridsselar/Ammunitionsgördlar
  3. Patronkök/Ammunitionsväskor
  4. Handremmar

Livremmar/Skärp

Model Picture AM inventory number Comments
Livrem för infanteriet AM.071336 Okänd livrem av svart läder.
Livrem svart med mässingsspänne AM.071369 Okänd livrem av svart läder med ovalt spänne av mässing.
Livrem 1850-tal för manskap vid Sappörkompani AM.104652 Livrem av svart läder med spänne av mässing enligt go 30/12 1854.
Livrem m/1864 AM.071361
Livrem m/1871 kavalleri AM.071374 AM.030664
Livrem m/1873 för fästningskompaniet AM.071357 Vidhängande modellapp på AM.071357:
"Fästningskompaniet Modell å Lifrem att tjena till efterrättelse enligt General Order denna dag No 51. Stockholms Slott den 30 Januari 1873. På Nådigste Befallning O. Weidenhielm / Oläslig underskrift."
Livrem m/1878 AM.071549 AM.127392 Till patronväska m/1874
Livrem m/1885 för trängbataljon AM.070699 Bärrem för sabel m/1885, Släprem m/1885 för sabel. 16/8 1932 fr. Arméförv. Int.dep.
Livrem m/1890 försöksmodell AM.071334
Livrem m/1891 med sabelbärrem för manskap vid Kungliga Göta trängbataljon AM.070674 Vidhängande (trasiga) modellappar på AM.070674:
"Modell å Lifr(...)
Kongl. Gö(...)
att tjena till efterr(...)
Stockholm(...)
Likheten m(...)
N:o 4345 den(...)
(oläslig underskrift)."


"Modell å Släp(...)
skapet vid Ko(...)
att tjena till efterrättelse(...)
Stockholm den 9 No(...)
(oläslig underskrift)
Byr(...)
Kongl. Arméförvaltn(...)
Likheten med den af Kon(...) N:o 4345 den 18 Septembe(...)
(oläslig underskrift)."


"Modell å Bärrem för sabel för manskapet vid Kongl. Göta trängbataljon att tjena till efterrättelse vid deraf skeende nyanskaffning. Stockholm den 9 November 1891. På befallning F. Holmqvist Byråchefsassistent å Kongl. Arméförvaltningens Intendents Departement. Likheten med den af Kongl. Maj:t genom Nådig Generalorder N:o 4345 den 18 September 1891 faststälda modellen intygar: (oläslig underskrift) Generalintendent."
Livrem med spänne m/1894 för Göta ingeniörsbataljon AM.070232
Spänne m/1886 till livrem för manskap vid göta livgarde AM.018237
Livrem m/1898 för underofficer och manskap AM.071421 Modell på livrem m/1898 tillhörande revolverfodral m/1898 till 1887 års revolver för underofficerare, spel och manskap, gillad och fastställd genom nådig generalorden den 11. januari 1898 n:r 30.
Livrem, skyddsläder med omslagsrem för karbin m/1902 AM.071366 Vidhängande modellapp på AM.071366:
Behöver uttydas.
Skärp med bajonetthylsa m/1910-1931 AM.071822 Modell å skärp m/1910-1931 jämte hylsa m/31, av blågul väv till bajonettbalja för alla truppslag, fastställd genom G.o. N:o 2506 den 21. november 1931.
Koppel m/1923 AM.021910
Livrem m/1923 AM.071425 Modell av livrem m/1923 av läder med hängslen fastställd genom generalorden den 14 december 1923 n:r 1801/1923.

Intressant, se ovan...
Livrem m/1939 med axelrem för officer och underofficer AM.019428 Vidfäst modellapp på AM.019428:
"Underdånigt förslag till modell av Livrem m/1939 för officerare och underofficerare.
Kungl. Arméförvaltningens intendenturdepartement dnr 2636/1939."
Livrem m/1939 för manskap AM.007695 Vidfäst modellapp på AM.007695:
"Modell å livrem m/1939 för manskap bestyrkes och meddelas för kännedom.
Stockholm 13 december 1946
'underskrift'"
Livrem m/1948 för hemvärnet AM.008698 Bredd 35 mm.

Stridsselar/Ammunitionsgördlar

Model Picture AM inventory number Comments
Ammunitionsgördel, försök, England AM.014831

Ammunitionsgördeln har en pappersetikett med påskriften "Försöksränsel och ammunitionsgördel av engelsk modell. Prövade å III bataljonen under något av åren 1910-1913 under ledning av överestelöjtnant A.G. Thorell - chef för III bataljonen åren 1910-1913.

Ammunitionsgördel och hängslen av khakifärgat tjock tyg (eng. wibbing). Alla metalldelar (knappar, spännen, ringar och krokar) är av mässing. Livrem, 6 cm bred, med spännen på framsidan och två ringar på baksidan. Åtta patronsväskor som stänges med knappar. De är grupperade i två grupper (fyra i varje) på båda sidor om spännet. Varje grupp är i sin tur fördelad på två rader - i övre raden en väska och i den nedre tre. Gruppen har gemensam baksida, fastsydd vid livremmen. På lockens undersida (väskorna i övre raden) finns en stämpel "M.E.Co. 1913". I patronväskorna i övre raden finns två mellanväggar, de i nedre raden har en. Vid nedre kanten av patronväskorna i den vänstra gruppen finns två krokar att hänga handgranater vid. Bajonetthylsen har en ögla med knapp för att den skall bäras på livremmen. Axelbärremmarna sammankopplas med livremmen på fram- och baksidan med fyra spännen. Remmarna har på ändarna beslag av mässing. På remmarnas baksida finns en stämpel: "M.E.Co. 1913".
Stridssele typ A: Livrem med patronväskor för manskap, England AM.014842 På 1920-talet prövades några stridsselar av web baserad på M. E. Co’s design (Mills Equipment Company) på K8 .
Typ A engelsk baskonstruktion med några förändringar.
Stridssele typ B: Livrem med patronväskor för manskap, Försök AM.014868 På 1920-talet prövades några stridsselar av web baserad på M. E. Co’s design (Mills Equipment Company) på K8 .
Typ B, stridssele i läder med snedställt bärläder.

Notera spännet och den snedställda hylsan!
Stridssele typ C: Livrem med patronväskor för manskap, Försök AM.014837 På 1920-talet prövades några stridsselar av web baserad på M. E. Co’s design (Mills Equipment Company) på K8 .
Typ C, stridssele i webbing med snedställt bärläder.

Notera den snedställda hylsan!

Ränsel, Livrem m patronväskor o tornist, manskap, England. RÄNSEL OCH AMMUNITIONSGÖRDEL av tjockt khakityg (på engelska wibbing). Alla metalldelar (knappar, spännen, ringar och krokar) är av mässing. LIVREM, 60 mm bred, med spännen på framsidan och två ringar på baksidan. Ändarna av livremmen har beslag. På livremmens baksida finns en stämpel "M.E. Co 1927". FYRA PATRONVÄSKOR. De stänges med två knappar. På varje sida om spännet två väskor. Varje par har gemensam baksida, fastsydd vid livremmen. På undersidan av patronväskornas lock finns en stämpel "M. E. Co 1927". BAJONETTHYLSA - består av en rem, som är fastsydd vid livremmen och själva hylsan med en kort rem som har knapphål och beslag. BRÖDVÄSKA - 270 mm lång och 230 mm hög, av tjockt khakityg (engelska wibbing). Väskans lock stänges med två remmar med beslag och spännen på lockens baksida, och en rem med spänne på utsidan. På väskans baksida är fastsydda två remmar med spännen. Med dessa kan man hänga väskan på livremmen. På lockets baksida finns en stämpel med påskriften "M. E. Co 1927". KARBINREMMAR - två; den ena lång med karbinhakar och spännen, den andra kort med karbinhakar. AXELBÄRREMMAR. De är fastsydda med en tygbit, 200 mm bred, vilken i sin tur är fastsydd vid livremmen. Båda axelremmarna har spännen och ringar med beslag på ändarna.

Ammunitionsgördeln har en pappersetikett med påskriften "Till Kungl. Norrlands dragonregemente Avd IV.
Modell C.
Livrem av engelsk specialväv.
På beställning helt tillverkad i London".
På andra sidan står "Fraktgods från Kungl. Norrlands dragonregemente". Från Umeå station.
Ammunitionsgördel m/1898 för infanteriet AM.070872 Livrem bredd: 40 mm

Vidhängande modellapp på AM.070872:
" Modell å ammunitionsgördel m/98 för infanteriet, gillad och fastställd genom nådig generalorder denna dag n:r 600. Stockholms Slott den 20. maj 1898. På nådigste befallning Axel Rappe / (oläslig underskrift)."
Ammunitionsgördel m/1900 för infanteriet AM.138710 Livrem bredd: 40 mm

Fastställt genom generalorder nr 687, 23 maj 1900.
Ammunitionsgördel m/1900 för ingengörstrupperna AM.070218 Livrem bredd: 40 mm

Vidhängande modellapp på AM.070218:
"Modell å ammunitionsgördel m/1900 för ingeniörkompanierna, att tjäna till efterrättelse vid deraf skeende nyanskaffning.
Stockholm den 31 maj 1900. På befallning Carl Möller assistent å Kongl. Arméförvaltningens Intendents Departement.
Likheten med den af Kongl. Maj:t genom Nådig Generalorder N:o298 den 10. Mars 1900, faststälda modellen intygar: Rickard Berg Generalintendent.".
Ammunitionsgördel m/1900-12 för infanteriet AM.070899 AM.070902 Livrem bredd: 40 mm

Vidhängande modellapp på AM.070902:
" Justeradt: J. Holmquist Generalintendent. Modell å krok till ammunitionsgördel m/1900 för infanteriet, fastsydd å sådan ammunitionsgördel i öfverensstämmande med den genom nådig generalorder den 24. augusti 1912 fastsällda modellen, att tjäna till efterrättelse vid förändring af de i förråd befintliga ammunitionsgördlarna. Stockholm den 31. december 1912. På befallning Einar Wikland Intendent vid Kungl. Arméförvaltningens Intendentsdepartements utrustningsbyrå.".

Patronkök/Ammunitionsväskor

Model Picture AM inventory number Comments
Patronväska m/1865 för Smålands grenadjärbataljon AM.071134 AM.105825 Vidhängande modellapp på AM.071134:
"Fastställd Modell å Lifrem med beslag samt tillbehör af Bandoler och hylsor för Bajonett och Faskinknif; till efterrättelse vid möjligen förestående förändring till sådan Modell, af nu innehafvande Bandoler och Bandoler remmar vid Smålands Grenadier Bataillon. Stockholm den 19 April 1865. På Befallning F. Söderling Intendent i Kgl. Krigs Collegium. Justeras E. Sandels"
Patronväska m/1874 AM.105830 Vidhängande modellapp på AM.105830:
"Modell å bandoler till efterrättelse vid förändring af nu befintliga infanterie bandoler. Stockholm den 20 Februari 1874. På befallning L. Thimgren Adutant vid Kongl. Arméförvaltningens Intendents Departement. Likheten med den af Kongl. Majt genom Nåd. General order den 17 Februari 1874 fastställda modell intygar G. Sandels Generalintendent."
Patronväska m/1895 för kavalleriet till 6.5 mm karbin m/1894 AM.071573 Vidhängande modellapp på AM.071573:
Behöver uttydss
Kartusch m/1889 för manskap vid Vaxholms artillerikår AM.044610 Vidhängande modellapp på AM.039620:
"Modell å kartusch för manskapet vid Kongl. Vaxholms artillericorps att tjena till efterrättelse vid deraf skeende nyanskaffning. Stockholm den 27 Maj 1889. På befallning (?) Holmquist Byråchefsassisten å Kongl. Arméförvaltningens Intendents Departement. Likheten med den af Kongl. Maj:t genom Nådig Generalorder N:o 59 den 19. Januari 1889, faststälda modellen intygar: (oläslig underskrift) Generalintendent."

Handremmar

Model Picture AM inventory number Comments
Sabelhandrem m/1896 för artilleriet MILI.008075 Vidhängande modellapp på MILI.008075:
"Modell å sabelhandrem för artilleriet. Att tjäna till efterrättelse vid däraf skeende nyanskaffning. Stockholm den 18 december 1896 på befallning (Oläsligt) Byråchefsassistent å Kongl. Arméförvaltningens Intendents Departement"